Miting de Avance

During one of Erap's Campaign rally for his presidency, Erap was delivering his speech when suddenly an assassin tried to come near to him and kill him. Fortunately his bodyguards saw the man and mauled him, but when Erap saw this, being "makamasa" he stopped his bodyguards.

Erap: "Itigil n'yo yan", huwag n'yo s'yang saktan".

Bodyguard: " Boss, gusto kang patayin nito"

Erap: "Halika lumapit ka dito" (calling the assasin), bakit gusto mo akong patayin, at paano mo akong papatayin?"

Assassin: "Pasensya na po kayo, napag-utusan lang po ako".

Erap: "Paano mo naman akong papatayin?" "Sa dami ng tao dito, babarilin mo ba ako o sasaksakin?"

Assassin: "Hindi po, iinjection ko po sana itong syringe sa inyo na punong-puno ng dugo na infected ng AIDS virus".

Erap: "A ganoon ba, o sige iinjection mo sa akin (offering his shoulder), para hindi ka patayin ng nag-utos sa iyo."

Everybody was stunned by Erap's action.

Erap: "O sige humayo ka na, at huwag ka ng gagawa ng masama".

Bodyguard: "Boss, Bakit n'yo ginawa iyon, baka mamatay kayo"

Erap: (whispering to his bodyguard) "Akala n'ya naisahan n'ya ako, hindi niya alam na nakasuot ako ngayon ng CONDOM".

Ngwek!

Nedstat Counter

Back to Erap Index