Watch the Exit

 

Police Chief: "Guards, may nakawalang hoodlum! Bantayan ang mga exits!"
Later...
Guard: "Sir, nakatakas ang hoodlum."
Police Chief: "Paano nangyari iyun?"
Guard: "Sir, sa entrance siya dumaan."

Sira-ulo #1: "Kaya mo bang tumawid sa ilaw ng flashlight ko?"
Sira-ulo #2: "Ayoko nga, ano ako, sira? e paano kung pinatay mo ang ilaw, e di mahulog pa ako. Wa-is ito, hehehe"

 

Thanks Gigi!