Questions and Definitions

 

Ano ang maliit na goat?
kapirangot

? Eh ano ang maliit na cat?
katiting

? Ano naman ang maliit na duck?
pandak

? Bakit nahihiya ang biik?
kasi baboy ang nanay n'ya

? Bakit nahihiya ang duckling?
kasi kumekembot ang tatay n'ya pag naglalakad

? Anong sabi ni #1 kay #10?
"Ang taba naman ng girlfriend mo!"

? Eh anong sabi ni #1 kay #1,010?
"Wow, double date!"

Anong sabi naman ni #1 kay #8?
"Ang sikip naman ng belt mo!"

? Anong sabi ni letter O kay letter Q?
"Pare, magsuot ka naman ng brief!"

? How to use curtain and kitchen in a sentence:
"'Wag mo 'kong curtain Masakitchen!"


An excerpt from an English-Filipino Dictionary
Aspect: pantusok / pandurog ng yelo
City: bago mag-ocho
Deduct: ang bibe
Defeat: ang paa
Deposit: ang gripo
Detail: ang buntot
Devastation: istasyon ng bus
Effort: kung saan nagla-lang ang erflane
Melt: ngamit mantali sa mewang mara indi maulog ang mantalon
Persuading: unang kasal
Depress: ang nagkasal sa persuading
Predicate: pakawalan mo ang pusa
Protestant: tindahan ng prutas
Statue: ikaw ba 'yan?